Tworzymy własny profil   (Pomoc)

Po dokonaniu rejestracji – zostaje utworzony profil firmy w ramach bezpłatnego Konta „0”.

Na podany podczas rejestracji adres e-mail, zostaje przesłany login (e-mail) oraz hasło do utworzonego profilu.

 

Aby posiadany profil był skuteczny w systemie – wymagane jest jego rzetelne utworzenie !

 

Tworzenie profilu - kolejne kroki:

Po zalogowaniu     (ikona w prawym górnym rogu)

 

 i przejściu do zakładki „Mój profil”   

 

należy uzupełnić pozostałe brakujące informację o firmie: 

1. Dane firmy

2. Wizytówka

oraz utworzyć własny parametryczny profil (ofertę usługowo-towarową):

3.Oferuję (moje możliwości) 

 

Ad.1. – Dane firmy

W oknie "Dane firmy" zamieszczane są wszelkie dane kontaktowe oraz opisujące firmę (opis dodatkowy, logo) które są widoczne dla Użytkowników zewnętrznych. 

 

 

Ważne:

  1. Link do strony www jest widoczny tylko na profilach posiadaczy kont abonamentowych:  S, M, L i VIP (niewidoczny dla konta zero ”0”)
  2. Zaleca się wstawienie adresu  e-mail oraz kontaktu telefonicznego do osoby bezpośrednio związanej z obsługą obszaru „Oferuję”. W sposób znaczący uproszczona zostanie komunikacja z potencjalnymi klientami
  3. Jeśli siedziba firmy jest różna od adresu zakładu należy zaznaczyć pole "Adres zakładu" i uzupełnić brakujące dane
  4. Zaleca się uzupełnienie pola „Informacje dodatkowe” związanego z firmą. Najlepiej, aby utworzony opis był autorski (unikatowy) nie publikowany wcześniej na stronach internetowych,  w formie bezosobowej, o długości ok. 1500 znaków. W ten sposób, znacząco podnosimy rozpoznawalność firmy dla wyszukujących w google
  5. Możliwe jest wstawienie logo firmy - format 150 x 65 px (opcja ta nie dotyczy posiadaczy konta „0”)

 

 

Ad.2. – Wizytówka

Zaleca się rzetelne uzupełnienie wszelkich pól w obszarze Wizytówka. 

 

 

Ad.3. Oferuję – moje możliwości 

W obszarze tym, tworzy się własną ofertę (parki maszyn, wytwarzane produkty, oferowane obrabiarki materiały itp)  z wykorzystaniem kategorii zawartych w MENU PARAMETRÓW lub aktualizuje (edytuje) ofertę już istniejącą.

Aby utworzyć własny profil należy kolejno:

3.1 Wybrać obszar „Oferuję – moje możliwości”

 

3.2 Wybrać pierwszą kategorię wskazując kolejno (widoczne poniżej): grupę główną, podgrupę i docelową kategorię.

 

 

W przypadku konieczności dodania kolejnej pozycji należy wcisnąć przycisk:

i powtórzyć działania z pkt 3.2

 

3.3 Uzupełnić tablicę parametrów. Bezwzględnie konieczne jest uzupełnienie grupy „Parametry podstawowe” (tło niebieskie) oraz grupy „Dostępność” (tło żółte). Zaleca się również - sukcesywne uzupełnienie „Parametrów uzupełniających” (tło szare) oraz pola „Opis dodatkowy pozycji” zgodnie z zawartą wskazówką.

Można te czynności dokonywać sukcesywnie - nie odkładając jednak na zbyt odległy okres.

 

 

Każdorazowo po uzupełnieniu danych należy zapisać zmiany przyciskiem 

Ważne ! 

- przycisk „zapisz / aktualizuj” – zapisuje zmiany oraz przypisuje danej pozycji bieżącą datę aktualizacji

- zaleca się możliwie jak najczęstsze przeprowadzanie aktualizacji własnego profilu. W ten sposób informujemy Użytkowników o aktualnych możliwościach oraz promujemy daną pozycję na czołowe miejsce listy dopasowań (w swojej grupie). Data aktualizacji jest jednym z kluczowych kryteriów pozycjonowania na listach dopasowań.

- w przypadku zamiaru utworzenia kilku grup ofertowych (posiadanie działów, wydziałów, różnych grup asortymentowych z dedykowaną obsługą klienta) - prosimy o kontakt.

Powrót na górę strony
Wpisz kod pocztowy (np. 38-204)
Wpisz kod pocztowy (np. 38-204)