Profil skuteczny   (Pomoc)

Co jest istotne aby posiadany profil był jak najbardziej optymalny dla wyszukujących …

Profil skuteczny to:

1. Profil Kompletny

- zamieszczone pozycje ofertowe w pełni opisują bieżące możliwości firmy. Zaleca się aby nie pomijać wybranych stanowisk czy asortymentu lecz zawsze w całości opisać firmę

- poszczególne pozycje są w pełni uzupełnione w każdym z obszarów: Opis dodatkowy oraz parametry w grupach: „Dostępność”, „Parametry podstawowe” i „Parametry uzupełniające”.

 

2. Profil Aktualny

W przeciwieństwie do innych, portali, baz itd.- spino.pl to system który daje możliwość w dowolnej chwili dokonania aktualizacji własnego profilu. Data ostatniej aktualizacji pozycji ma kluczowe znaczenie o zajmowanym miejscu na liście dopasowań. Pozycje z najpóźniejszą datą zajmują najwyższe pozycje w swoich grupach.

 

3. Posiadanie logo na profilu  (dostępne dla kont abonamentowych: S, M, L i VIP)

Logo na profilu to dodatkowa promocja firmy oraz priorytet na wszelkich listach dopasowań przy wyszukiwaniu parametrycznym w relacji do pozycji bez logo. Pozycje firm bez logo (Konto bezpłatne „0”) zajmują miejsce w dalszej kolejności.

 

4. Promowanie pozycji   (dostępne dla kont abonamentowych: S, M, L i VIP)

W systemie istnieje możliwość wyróżniania (promowania) wybranych przez siebie Pozycji w ramach posiadania dostępu do tzw. pozycji Polecanych i Promowanych. Osobiście decydujemy które pozycje i w jakim czasie będą wskazane do tej akcji. Pozycje Polecane i Promowane posiadają najwyższy priorytet na listach dopasowań. 

 

 

Wszelkich akcji dokonujemy po zalogowaniu: „Logowanie”    

   w obszarze „Mój profil” 

 

Ad.1 Profil kompletny 

Kolejne działania w obszarze „Mój profil”:

 

1.1

Informacje związane z: nazwą firmy, adresem siedziby (zakładu), danymi kontaktowymi, opisem firmy, możliwość zamieszczenia zamieszczone logo firmy (nie dotyczy Konta „0”). 

Ważne:

- jeśli adres zakładu inny od adresu siedziby należy zaznaczyć pole „Adres zakładu” i uzupełnić brakujące dane

- zaleca się zamieszczenie numeru telefonu oraz adresu e-mail do osoby (komórki), która bezpośrednio obsługuje klientów

- opis firmy – zgodnie z informacja – istniej możliwość dodatkowego opisu firmy (max 1500 znaków). Jest to dodatkowa informacja dla Użytkowników oraz opis poddstrony dla wyszukiwarki google (istotne: tekst powinien być autorski, nie publikowany na żadnej innej ze stron www oraz napisany w formie bezosobowej. W ten sposób w znaczący sposób zwiększamy identyfikację firmy dla wyszukujących w google) 

 

1.2

Dodatkowy parametryczny opis firmy. Zaleca się oznaczenie możliwie pełnych danych. Dane te są widoczne  w charakterystyce firmy w katalogu firm.

 

 

1.3

Obszar do tworzenia oferty firmy. Wstawiając kolejne kategorie z MENU PARAMETRÓW tworzy się parametryczną kopię w systemie posiadanej w rzeczywistości oferty (parku maszynowego, usług, oferty maszyn, narzędzi, materiałów itp). W zależności jak dokładny zostanie zbudowana oferta oraz jak rzetelnie będą uzupełnione parametry taka będzie skuteczność przy wyszukiwaniu przez potencjalnych klientów. Parametry niezaznaczone (puste pola) – w każdym przypadku przy wyszukiwaniu przez Użytkowników zewnętrznych przy oznaczaniu są pomijane i w efekcie cała oferta firmy będzie pominięta na liście dopasowań.

Obowiązkowe jest uzupełnienie grupy parametrów podstawowych (tło niebieskie). Zalecane jest również uzupełnienie parametrów uzupełniających (tło szare). Dokonanie tych działań te w sposób znaczący podnosi skuteczność profilu w systemie.

 

 

Szczegóły dotyczące edycji zawarte są w instrukcji „Tworzymy własny profil”

 

 

Ad. 2 Profil aktualny

 

Zaleca się możliwie częstą aktualizację profilu: pozycji ofertowych – w szczególności dotyczy to grupy parametrów (w edycji pozycji) „Dostępność”. Pozycje z najpóźniejszą datą aktualizacji zajmują priorytetowe miejsca na listach dopasowań (w swojej grupie).

 

2.1 Aktaualizacja  pozycji

Przy założeniu że parametry zostały uzupełnione i są kompletne należy okresowo aktualizować grupę parametrów „Dostępność” (pole żółte). 

 

 

- „Do uzgodnienia” - domyślny termin realizacji danej pozycji

- „W planach” – zaznaczamy jeśli w określonej przyszłości dana pozycja będzie dostępna. Zaleca się w opisie podanie daty dostępności

- „Od ręki” - do oznaczenia w przypadku posiadania wolnych mocy przerobowych na usługach oraz dostępności maszyn, materiałów, narzędzi bezpośrednio z magazynu

Uwaga: parametr „Od ręki” jest aktywny przez 15 dni od chwili zaznaczenia i zapisania (aktualizacji) parametrów. Po tym okresie systemowo zostaje zmieniony z „Od ręki” na „Do uzgodnienia”. Użytkownicy są informowani o tym fakcie pocztą e-mail. Pozycje z takie są oznaczone w zasobach jak poniżej:

Aby kontynuować oznaczenie „Od ręki” należy w edycji pozycji ponownie zaznaczyć pole „Od ręki” i zapisać (aktualizować) dane.

 

„Przybliżony okres oczekiwania” - możliwe jest podanie możliwego terminu podjęcia zlecenia np.: 5, 15, 50, itp. dni

- „Możliwości produkcyjne” przybliżona informacja o możliwościach przerobowych np.: 50, 150 godz/mies a w przypadku posiadania kilku jednakowych lub technologicznie podobnych maszyn w pracy wielozmianowej np.: 900 godz/mies

- „Minimalna wartość zamówienia”: określa się od jakiej wartości minimalnej są podejmowane zlecenia np: 500 zł

. Zaleca się, aby pola z wartościami liczbowymi wypełnić nawet mocno przybliżonymi wartościami. W ten sposób będą one uwzględniane podczas sortowania i zajmować wyższe miejsca od tych, które posiadają pola nieoznaczone (puste).

 

Każda pozycja po zapisaniu zmian (aktualizacji) będzie oznaczona w Wyszukiwarce jako: ” Aktual: 0 dni ” ( najwyższe miejsce na liście w swojej grupie)

 

 

Ważne! "Data aktualizacji" – jest jednym z najważniejszych kryteriów decydujących o kolejności na listach dopasowań podczas filtrowania. Najwyższy priorytet mają pozycje z najpóźniejszą datą aktualizacji.

 

 

2.2 Deaktywacja / Aktywacja  pozycji

W przypadku braku możliwości realizacji usługi-dostawy towaru przez dłuższy okres czasu np: awaria, pełne obłożenie, niedostępność w magazynie - możliwe jest „ukrycie” wybranych pozycji. Tej czynności dokonuje się przyciskiem jak poniżej. 

 

Przycisk działa naprzemiennie – pozycja:  aktywna / nieaktywna

 

 

 

2.3 Utrzymywanie na profilu bieżącego stanu oferty: 

 

Zaleca się bieżące korygowanie stanu oferty tzn. dodawania nowo oferowanych usług-produktów oraz usuwanie pozycji już nieaktualnych.

Szczegóły dotyczące dokonywania zmian są opisane w instrukcji „Tworzymy własny profil”

 

 

Ad.3 Logo na profilu (nie dotyczy bezpłatnego konta zero „0”).

Pozycje firm które posiadają logo są priorytetowe (przy filtrowaniu) na listach dopasowań przy wyszukiwaniu i filtrowaniu. Pozycje Użytkowników konta „0” (bez logo) są zamieszczane w dalszej kolejności. 

 

Ad. 4 Promowanie pozycji (nie dotyczy bezpłatnego konta zero „0”).

 

Pozycje Promowane (P lub L) posiadają wyższy priorytet przed pozycjami pozostałymi (N).

Przy posiadaniu dostępu (wykupieniu akcji promocyjnej)  – nadanie tej cechy odbywa się w polu edycji parametrów:

 

Po zapisaniu – pozycja otrzymuje status „P”

Możliwa jest w czasie trwania akcji promocyjnej zamiana pozycji promowanej. Wystarczy odznaczyć aktualną pozycję P i oznaczyć w docelowej.

Podobne działanie dotyczy pozycji Polecanej – oznaczenie „L” (czas emisji pozycji polecanych to 1 tydzień)

 

Informacje dodatkowe:

5. Poniżej informacje zawarte na pozycjach na które mamy wpływ w dowolnej chwili (dla dowolnego poziomu konta):

 

 

 

 

- Aktual. (Aktualność)„Data aktualizacji” : dokoknując aktualizacji pozycji (patrz punkt 2.1 niniejszej instrukcji) resetujemy licznik do wartości – 0 (najwyższe miejsce pozycje w danej grupie)

 

- Dostęp (Dostępność): uzupełniając pole „Przybliżony okres oczekiwania” z pkt. 2.1 – w zależności od okresu oczekiwania – zajmujemy odpowiednie miejsce na liście (im krótszy okres tym wyższe miejsce). 

Ważne: zaleca się wpisanie wartości nawet z dużym zapasem (np. 60 dni czy 180 dni). Pozycja taka i tak będzie zajmować przy sortowaniu wyższe miejsce od pozycji która to pole ma puste.

 

- Typ firmy – im wyższy poziom konta, tym wyższa pozycja przy Sortowaniu wg kryterium „Typ firmy”

 

Częste aktualizacje oraz posiadanie wyższych kont w sposób znaczący podnosi status naszej oferty.

 

6. W obszarze „Mój profil” możliwe jest śledzenie zainteresowanie własnym profilem. Można obserwować  ilość odsłon profilu oraz kontaktu na poniższych licznikach: 

 

7. Posiadanie konta abonamentowego: S, M, L lub VIP (konto „S” już od 180 zł netto / rok) umożliwia dostęp do tzw. pakietu abonamentowego: możliwość zamieszczenie logo na profilu, widoczny i aktywny link do własnej strony www,  utworzenie grup ofertowych, niewidoczne linki konkurencji w pobliżu, dostęp do min 20 pozycji na profilu, zmiana  kolejności pozycji w grupie

8. Jeśli brak parametrów lub kategorii dotyczących Twojej branży – wnioskuj do administratora o utworzenie takich pozycji w systemie 

9. Aktualnie (do końca 2019 roku) zaleca się prowadzanie aktualizacji profilu przynajmniej  jeden raz w miesiącu

 

Powrót na górę strony
Wpisz kod pocztowy (np. 38-204)
Wpisz kod pocztowy (np. 38-204)