Reklama   (Pomoc)

Reklama w systemie SPINO.PL

Produkty reklamowe w systemie spino.pl:

 1. Banery reklamowe: B1 , B2 , B3
 2. Linki (pozycje) „Polecane”
 3. Linki (pozycje) „Promowane”
 4. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach reklamowych SPINO
 1. Banery reklamowe

  1. Wielkość banerów [px]: szer x wys

   B1 : 265 x 140
   B2 : 265 x 270
   B3 : 265 x 400

   O spino
  2. Sposób emisji: losowy spośród puli aktywnych banerów
 2. Linki (pozycje) „Polecane”

  1. Dostępność:

   Maksymalna ilość udostępnionych i emitowanych linków – 3 szt. Po wykupieniu przez Użytkownika okresu dostępności – Użytkownik osobiście wskazuje które pozycje będzie wyróżniał jako Polecane.

  2. Sposób emisji:

   Linki te zajmują najwyższe miejsca na liście dopasowanych pozycji.

  3. Sposób wskazania:

   Czynności tej dokonuje się podczas edycji parametrów. Należy zaznaczyć pole „Pozycja polecana”. Pozycje takie są oznaczane symbolem „L”.

   Uwaga: dla danego Użytkownika udostępniamy max. jedną pozycję polecaną.

 3. Linki (pozycje) „Promowane”

  1. Dostępność:

   Po wykupieniu przez Użytkownika określonej ilości linków w określonym okresie – Użytkownik osobiście decyduje które pozycje będzie wyróżniał jako Promowane.

  2. Sposób emisji:

   W drugiej kolejności (po linkach Polecanych) na liście dopasowań występują pozycje oznaczone jako Promowane. O kolejności na liście linków Promowanych decydują: posiadanie przez firmę logo, najpóźniejsza data aktualizacji.

  3. Sposób wskazania:

   Czynności tej dokonuje się podczas edycji parametrów. Należy zaznaczyć pole „Pozycja promowana”. Pozycje takie są oznaczane symbolem „P”.

   Uwaga: dla danego Użytkownika udostępniamy max. dwie pozycje promowane lub po jednej promowanej i polecanej.

 4. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach reklamowych SPINO

  Istnieje możliwość promocji firmy w materiałach reklamowych oraz instrukcjach SPINO: na stronie spino.pl, w materiałach drukowanych, w prezentacjach. Warunki ustalane są indywidualnie z zainteresowanymi.

Informacje dodatkowe:

Kryteria kolejności na liście dopasowań w Wyszukiwarce (od najwyższych):

 • Posiadanie logo firmy
 • Pozycje „Polecane - L”
 • Pozycje „Promowane - P”
 • Pozycje „Pozostałe - N”
 • w powyższych grupach – najwyższe miejsce zajmują pozycje z najpóźniejszą datą aktualizacji

Uwaga: za datę aktualizacji pozycji przyjmuje się pierwszy zapis edycji parametrów w ciągu doby.

Zamieszczenie logo firmy na profilu

Aby zamieścić logo firmy należy:
 • być Użytkownikiem jednego kont: S, M lub VIP
 • przygotować logo firmy o rozmiarze (szer x wys [px]) – 150 x 65
 • zalogować się i otworzyć obszar: „Dane firmy”
 • zgodnie z poniższym opisem wybrać i dołączyć wybrany plik
  O spino
 • w przypadku zamiaru usunięcia – zaznaczyć pole „Usuń logo”

Wskaźnik popularności profilu firmy w systemie – ilość wyświetleń

Licznik ilości wyświetleń profilu danej firmy w systemie jest widoczny w dolnej części profilu firmy. Firmę należy odszukać w „Katalogu firm” (prawa górna ikona na pulpicie) wpisując w polu „Szukana fraza” pełną lub fragment nazwy firmy a następnie wskazać linka tej firmy.

O spino
Powrót na górę strony
Wpisz kod pocztowy (np. 38-204)
Wpisz kod pocztowy (np. 38-204)