Reklama   (Pomoc)

Reklama w systemie SPINO.PL

 1. . Produkty reklamowe w systemie spino.pl:

  1. Lewe banery reklamowe: L1 , L2 , L3
  2. Prawe banery reklamowe: P1 , P2 , P3
  3. Linki (pozycje) „Polecane”
  4. Linki (pozycje) „Promowane”
  5. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach reklamowych SPINO

  1. Lewe banery reklamowe
   1. Wielkość banerów: (oznaczenie – szer x wys [px]): L1 – 265 x 140, L2 – 265 x 270, L3 – 265 x 400
   2. Sposób emisji: wybór losowy spośród maksymalnej puli: L1 – 40szt, L2-30szt, L3-20szt. Emisja na Lewym panelu reklamowym.
   3. Okres emisji:
   4. a) podczas sesji on-line w Katalogu Firm

    b) po zalogowaniu do systemu podczas pracy w obszarach:

    - Katalog firm

    - Wiadomości

    - Mój profil - za wyjątkiem czasu aktywności MENU PARAMETRÓW podczas dodawania pozycji do profilu (zarówno ofertowych jak i wyszukujących)


  2. Prawe banery reklamowe
   1. Wielkość banerów: (oznaczenie – szer x wys [px]): P1 – 195 x 100, P2 – 195 x 203, P3 – 195 x 310
   2. Sposób emisji: wybór losowy spośród maksymalnej puli: P1 – 40szt, P2-30szt, P3-20szt. Emisja na Prawym panelu reklamowym
   3. Okres emisji: Emisja reklam odbywa się podczas pełnej sesji pracy z systemem

  3. Lokalizacja paneli reklamowych na stronie spino.pl

   O spino
  4. Linki (pozycje) „Polecane”
   1. Dostępność:
   2. Maksymalna ilość udostępnionych i emitowanych linków – 3 szt. Po wykupieniu przez Użytkownika dostępności – osobiście wskazuje które pozycje będzie wyróżniał jako Polecane. Linki te zajmują najwyższe miejsca na liście dopasowanych pozycji.

   3. Sposób wskazania:
   4. Czynności tej dokonuje się podczas edycji parametrów. Należy zaznaczyć pole „Pozycja polecana”. Pozycje takie są oznaczone symbolem „L”.


  5. Sposób oznaczania pozycji Polecanych:

   O spino
  6. Linki (pozycje) „Promowane”
   1. Dostępność:
   2. Po wykupieniu przez Użytkownika określonej ilości linków w określonym okresie – SPINO udostępnia możliwość wyróżnienia takich linków. Użytkownik osobiście decyduje które pozycje będzie wyróżniał jako Promowane.

   3. Sposób emisji:
   4. W drugiej kolejności (po linkach Polecanych) na liście dopasowań występują pozycje oznaczone jako Promowane. O kolejności na liście linków Promowanych decydują: posiadanie przez firmę logo, najpóźniejsza data aktualizacji

   5. Sposób wskazania:
   6. Czynności tej dokonuje się podczas edycji parametrów. Należy zaznaczyć pole „Pozycja promowana”. Pozycje takie są oznaczone symbolem „P”.


  7. Sposób oznaczania pozycji Promowanych:

   O spino
  8. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach reklamowych SPINO
  9. Istnieje możliwość promocji firmy w materiałach reklamowych oraz instrukcjach SPINO: na stronie spino.pl, w materiałach drukowanych, w prezentacjach. Warunki ustalane są indywidualnie z zainteresowanymi.

 1. . Informacje dodatkowe dotyczące możliwości promocji firmy w systemie spino.pl

 2. 2.1 Kryteria kolejności na liście dopasowań w Wyszukiwarce (od najwyższych):

  - Posiadanie logo firmy

  - Pozycje „Polecane - L”

  - Pozycje „Promowane - P”

  - Pozycje „Pozostałe - N”

  - w powyższych grupach – najwyższe miejsce zajmują pozycje z najpóźniejszą datą aktualizacji

  2.2 Zamieszczenie logo firmy na profilu

  Aby zamieścić logo firmy należy:

  - przygotować logo firmy o rozmiarze (szer x wys [px]) – 150 x 65

  - zalogować się i otworzyć obszar: „Dane firmy”

  - zgodnie z poniższym opisem wybrać i dołączyć wybrany plik

  O spino

  - w przypadku zamiaru usunięcia – zaznaczyć pole „Usuń logo”

  2.3 Kontrola popularności profilu firmy w systemie – liczba wyświetleń

  Liczba wyświetleń profilu danej firmy w systemie jest dostępna w „Katalogu firm” (prawa górna ikona na pulpicie). Należy odszukać wybraną firmę wpisując pełną lub fragment nazwy w pasku wyszukiwania, następnie wskazać firmę (otworzyć link profilu firmy). W dolnej części profilu firmy jest zamieszczony licznik wyświetleń (od ok. 15.12.2017).

  O spino
Powrót na górę strony