Reklama   (Pomoc)

Reklama w systemie SPINO.PL

Produkty reklamowe w systemie spino.pl:

 1. Banery reklamowe: B1 , B2 , B3
 2. Linki (pozycje) „Polecane”
 3. Linki (pozycje) „Promowane”
 4. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach reklamowych SPINO

Banery reklamowe

 1. Wielkość banerów [px]: szer x wys

B1 : 265 x 140
B2 : 265 x 270
B3 : 265 x 400

O spino
 1. Formaty plików: png, jpg, giv ( w przypadku pliku giv: maks. 12 slajdów, interwał czasowy min. 10s)
 2. Sposób emisji: losowy spośród puli aktywnych banerów

Linki (pozycje) „Polecane”

 1. Dostępność:

Maksymalna ilość udostępnionych i emitowanych linków – 3 szt. Po wykupieniu przez Użytkownika okresu dostępności – Użytkownik osobiście wskazuje które pozycje będzie wyróżniał jako Polecane.

 1. Sposób emisji:

Linki te zajmują najwyższe miejsca na liście dopasowanych pozycji.

 1. Sposób wskazania:

Czynności tej dokonuje się podczas edycji parametrów. Należy zaznaczyć pole „Pozycja polecana”. Pozycje takie są oznaczane symbolem „L”.

Uwaga: dla danego Użytkownika udostępniamy max. jedną pozycję polecaną.

Linki (pozycje) „Promowane”

 1. Dostępność:

Po wykupieniu przez Użytkownika określonej ilości linków w określonym okresie – Użytkownik osobiście decyduje które pozycje będzie wyróżniał jako Promowane.

 1. Sposób emisji:

W drugiej kolejności (po linkach Polecanych) na liście dopasowań występują pozycje oznaczone jako Promowane. O kolejności na liście linków Promowanych decydują: posiadanie przez firmę logo, najpóźniejsza data aktualizacji.

 1. Sposób wskazania:

Czynności tej dokonuje się podczas edycji parametrów. Należy zaznaczyć pole „Pozycja promowana”. Pozycje takie są oznaczane symbolem „P”.

Uwaga: dla danego Użytkownika udostępniamy max. dwie pozycje promowane lub po jednej promowanej i polecanej.

 1. Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach reklamowych SPINO

Istnieje możliwość promocji firmy w materiałach reklamowych oraz instrukcjach SPINO: na stronie spino.pl, w materiałach drukowanych, w prezentacjach. Warunki ustalane są indywidualnie z zainteresowanymi.

Informacje dodatkowe:

Kryteria kolejności na liście dopasowań w Wyszukiwarce (od najwyższych):

 • Posiadanie logo firmy
 • Pozycje „Polecane - L”
 • Pozycje „Promowane - P”
 • Pozycje „Pozostałe - N”
 • w powyższych grupach – najwyższe miejsce zajmują pozycje z najpóźniejszą datą aktualizacji

Uwaga: za datę aktualizacji pozycji przyjmuje się pierwszy zapis edycji parametrów w ciągu doby.

Zamieszczenie logo firmy na profilu

Aby zamieścić logo firmy należy: 

 • być Użytkownikiem jednego kont: S, M lub VIP
 • przygotować logo firmy o rozmiarze (szer x wys [px]) – 150 x 65
 • zalogować się i otworzyć obszar: „Dane firmy”
 • zgodnie z poniższym opisem wybrać i dołączyć wybrany plik
   
O spino
 • w przypadku zamiaru usunięcia – zaznaczyć pole „Usuń logo”

Wskaźnik popularności profilu firmy w systemie – ilość wyświetleń

Licznik ilości wyświetleń profilu danej firmy w systemie jest widoczny w dolnej części profilu firmy. Firmę należy odszukać w „Katalogu firm” (prawa górna ikona na pulpicie) wpisując w polu „Szukana fraza” pełną lub fragment nazwy firmy a następnie wskazać linka tej firmy.

O spino
Powrót na górę strony
Wpisz kod pocztowy (np. 38-204)
Wpisz kod pocztowy (np. 38-204)